Dla szkół | Communicating Life


Jako nauczyciel, coach, mediator, facylitator w duchu Porozumienia bez Przemocy i – już wkrótce – dyplomowany Pedagog Szkolny, zapraszam do współpracy szkoły, którym bliski jest holistyczny rozwój ucznia przez wspieranie jego świadomości siebie, zdolności relacyjnych, umiejętności słuchania, wyrażania potrzeb, adaptacji do zmian i rozwiązywania konfliktów. Wysokie zdolności relacyjne i społeczne oraz atmosfera zrozumienia panująca między Uczniami, Nauczycielami i Rodzicami, mają bezpośredni wpływ na edukacyjny sukces dzieci i ich wybory życiowe.


Rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy

Narzędzia i techniki mediacyjne

Podstawy Porozumienia bez Przemocy

4 kroki prowadzące do zbudowania relacji opartych na szacunku i zaufaniu

Kręgi Naprawcze

Jest to narzędzie sprawiedliwości naprawczej i ma na celu przywrócenie pokoju w grupie lub w skonfliktowanej społeczności. Ten system umożliwia wysłuchanie każdej ze stron konfliktu: wszystkie potrzeby obecne w społeczności muszą być wyrażone i nazwane, a zrozumienie ich przez przez wszystkich uczestników – sprawdzone.
Celem Kręgów Naprawczych jest stworzenie przestrzeni, w której potrzeby wszystkich mogą być wyrażone w sposób bezpieczny, tak aby można było przywrócić wzajemne zrozumienie, zaufanie i szacunek.
Gdy każda strona konfliktu uzna że została wysłuchana, rozpoczyna się faza szukania rozwiązań korzystnych dla wszystkich stron.

W szkołach dążymy do lepszego porozumienia pomiędzy wszystkimi społecznościami składającymi się na system edukacji oraz w obrębie każdej z grup (Rodzice / Nauczyciele / Dzieci) Dlatego najlepsze efekty daje jednoczesna praca ze wszystkimi grupami.


X