Rozwiązywanie konfliktów | Communicating Life


Każdy konflikt może być rozwiązany pod warunkiem, że każda ze stron otrzyma przestrzeń aby jej potrzeby zostały nazwane i usłyszane. Umiejętność nazywania i wyrażania potrzeb, oraz zdolność słuchania to podstawowe kompetencje potrzebne do skutecznego rozwiązywania konfliktów.

Szukanie wspólnych rozwiązań jest najłatwiejszą częścią procesu gdyż następuje po wzajemnym wysłuchaniu.

Na warsztatach dotyczących rozwiązywania konfliktów trenujemy 4 kroki Porozumienia Bez Przemocy, a także podstawowe umiejętności komunikacyjne.

Jeśli chcesz naprawić relację z ważną dla Ciebie osobą… zacznij od siebie. Przyjdź, zobaczymy czym jest dla Ciebie porozumienie, czy potrafisz słuchać, nauczysz się też jak zachęcić partnera do rozmowy, i jak go zrozumieć.

Bądź zmianą którą chcesz zobaczyć w innych.

1 sesja mediacji dla par, coaching dla par, przyjrzenie się relacji na neutralnym gruncie, nauka komunikowania się:
180 zł (75 min)Mediacje w parachWarsztaty i sesje sesje dotyczące usprawnienia komunikacji, radzenia sobie z emocjami, narzędzi rozwiązywania konfliktów, wstęp do mediacjiRozwiązywanie konfliktów grupowych: kręgi naprawcze

– z udziałem zainteresowanych stron: stworzenie takiej przestrzeni, aby każda ze stron miała możliwość wypowiedzieć się i aby została usłyszana.
– kiedy potrzeby każdej ze stron są wyjaśnione, na tej płaszczyźnie poszukujemy rozwiązań które są zadowalające dla wszystkich
– szukamy rozwiązań wygrany-wygrana, gdyż tylko takie można uznać za zakończenie konfliktu
X