Komunikacja bez przemocy | Communicating Life


Jest to taki sposób komunikowania się, w którym słyszymy potrzeby stojące za trudnymi słowami i zachowaniami.

Dzięki umiejętności słuchania i rozumienia potrzeb – swoich i czyiś, zauważamy siebie oraz człowieczeństwo drugiej osoby. Na płaszczyźnie potrzeb – uniwersalnych, czyli wspólnych dla wszystkich ludzi, wypowiadamy się NIE RANIĄC innych i formułujemy prośby szukając rozwiązań dobrych dla obu stron.

Filozofia ta, nazwana przez Marshalla Rosenberga Porozumienie bez Przemocy (NONVIOLENT COMMUNICATION, NVC) jest podstawą mediacji i sprawiedliwości naprawczej wszędzie tam gdzie szukamy trwałego porozumienia, opartego na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i autentyczności

X